OM MEG


Da jeg var rundt 19 år startet jeg en søkende og fokusert livsreise. Jeg hadde en reumatisk sykdom, jeg var kronisk syk og interessen min for å finne ut av hva jeg kunne gjøre for meg selv for å påvirke egen helse var i gang. Reisen i det å søke kunnskap har vært lang og kronglete. 

På denne reisen har jeg fått kunnskap og en bevissthet som har gjort meg til en menneskekjenner. Jeg har alltid vært nysgjerrig og åpen for forandringer. Jeg har lært om kropp, tanker, følelser og energi. Erfart kraften i de ulike elementene og hvordan de påvirker hverandre og er avhengig av hverandre.

Innsikt, kunnskap, balanse og viljen til endring har gjort det mulig for meg å oppleve en stor livs- og helsemessig endring. Min nysgjerrighet og respekt for det å være menneske har blitt uendelig stort. 

I dag har jeg som endringsveileder en personlig ro, styrke og drivkraft i meg som jeg deler med mennesker som vil ha en endring. Mennesker som søker og er interessert i å finne ut av hva mer de kan jeg få ut av livet. Jeg møter mennesker som lykkes og opplever små og store endringer og forbedrer forholdet sitt til seg selv og mennesker de omgås. Jeg har evnen til å glede meg over at andre lykkes.

Bilde av Anne Marie Pünther
Bilde av Anne Marie Pünther

Kunnskap og erfaring

Jeg startet i 2005 som veileder og etablerte da et konsulentfirma som ble liggende litt i «dvale». 
Mest av alt har jeg ved siden av min fulltidsjobb som konsulent innenfor boligsalg og forsikring, skaffet meg mer og mer kunnskap innenfor emner som: mennesker, filosofi, psykologi, utvikling, vilje, endring, meditasjon og stillhet.

Denne kunnskapen kombinerer jeg med fagkunnskap jeg har om form og farge. 

Helheten av dette bruker jeg i veiledningen til å inspirere mennesker til å gjøre en forskjell i menneskers liv og hverdag. For meg gir det mening å se og bekrefte mennesker og gi veiledning som inspirerer til å ta gode valg.

Min faglige bakgrunn er meget varierende, alt fra interiør og søm til BI. Jeg har tatt ulike kurs i filosofi og kommunikasjon, ulike retninger i personlig utvikling, selvledelse, salg, markedsføring og meditasjon.
I tillegg har jeg bred kunnskap om image, styling og makeup.

Jeg følte at Anne Marie både så og bekreftet meg. Hun inspirerte meg til forandring.

Kunde, 49 år