Hva kan jeg tilby?

Jeg tilbyr samtaler, veiledning og 1-1 kurs til mennesker som vil jobbe med seg selv og som søker merkbar forandring.

En unik forandring som som kan bestå av alt fra kunnskap om form og farge til følelser.

Jeg er ærlig og direkte, jeg ser og bekrefter mennesker og ser helheten i deg som menneske. Jeg har evnen til å få deg til å få bedre selvkontakt.

Du har et valg, du tar valg
Vær deg selv bevisst!
Hva det du gjør, gjør med deg. 
Valgene du tar er til syvende og sist dine egne. 

På kurset/samtalen vil du:

  • Få klargjort hvem du er.
  • Bli kjent med deg selv på en ny måte.
  • Få bedre bevissthet om din kropp, dine tanker og dine følelser og forståelse om hvordan alt fungerer som en helhet. Lære deg å akseptere og respektere deg selv for hvem du er.
  • Lære deg virkemidler for å bli mer tydelig og synlig.

Det er ut i fra bevisstheten og kunnskapen om deg selv at du kan bli tydeligere og synlig for deg selv og overfor andre.
Når du vet hvem du er - og kan definere hvem du er, hjelper det deg å nå dine mål.

Jeg hjelper mennesker med å få et godt syn på seg selv.

Det er ut i fra bevisstheten og kunnskapen om deg selv at du kan bli tydeligere og synlig for deg selv og overfor andre.