Om meg


Personlig Kurator veileder, PKV
Veileder i personlig og visuell kommunikasjon
Din Endringsveileder

Mobil - 48128130 
E-post - anne@punther.no

Hvem er jeg?

Dette er et av livets største, mest spennende og ikke minst komplekse spørsmål. Jeg har hatt dette spørsmålet på min agenda og som mitt interessefelt i over 30 år. Jeg har vært en aktiv deltager hvor jeg både har både studert, observert og filosofert rundt dette temaet. Det har vært viktig for meg å finne løsninger, da det har vært mange sider ved meg jeg ikke har vært tilfreds med.

Hvordan ble livet mitt både bedre, enklere og mer meningsfylt?

Bevisstheten rundt kropp og helse dukket opp i ung alder. Jeg har vært kronisk syk siden jeg var barn. Det var noe jeg ikke fikk til å stemme. Noe jeg ikke kunne forstå. Hvorfor er jeg syk? Hva kan jeg gjøre med det?

Jeg har lett etter svar. Jeg har vært nysgjerrig og prøvd alle mulige innfallsvinkler for å finne ut av ubehaget. Det mest fantastiske er at jeg fant svar. Etter hvert som jeg har blitt eldre har jeg blitt friskere og friskere. Det er en helt fantastisk opplevelse. Helsen min endret seg og jeg fikk nye innsikter. Gjennom erfaring, kunnskap, refleksjon og visdom økte handlingsrommet mitt seg og jeg forsto menneskets potensiale til restituering, utvikling og endring.

Denne prosessen som startet med selvinnsikt førte til større indre ro, samt et fleksibelt og konsentrert sinn. Rette handlinger ble tatt og jeg ble mer livsdyktig. Denne innsikten gjelder ikke bare for forbedring av helsen, men den er det jeg vil kalle mektig og universell. Jeg fikk forståelse for hvordan kropp, tanker, sanser og følelser påvirker hverandre, men også hvordan justeringer kan skape positive resultater og meningsfylte endringer. 

Hva gjør jeg i dag og hva skjer fremover?

I dag kombinerer jeg min kunnskap om menneskelig forståelse med fagkunnskapen jeg har innenfor estetikk, stil, tekstil, form, farge, makeup, samt erfaring fra et langt arbeidsliv innen salg i bolig og forsikringsbransjen.

2022 blir mitt første år som veileder på fulltid. Jeg gleder meg enormt til å dele min kunnskap og hjelpe andre mennesker med å finne sin egenverdi, bygge karakter, nå sitt beste uttrykk, utvikle sitt potensiale og/eller bli mer synlig ut ifra hvem de er. Det å utvikle seg som menneske gir livet økt verdi og større mening både på jobb og i privatlivet. 

Hva vil du?
Hva tenker du?
Hvilke planer har du?

Vil du jobbe med deg selv for å utvide ditt handlingsrom? Vil du bevisstgjøre din frihet slik at du kan stå frem som den du ønsker å være, basert på hvem du er? Med riktig fokus, harmoni og balanse får du tilgang til alle verdens muligheter.

Ja, det finnes muligheter og det finnes løsninger.

La oss jobbe sammen, fordi mennesker utvikler seg ikke alene.

Du er velkommen til å ta kontakt dersom dette høres ut som noe for deg.

Kanskje jeg er din rette veileder?

Jeg følte at Anne Marie både så og bekreftet meg. Hun inspirerte meg til forandring.

Kunde, 49 år