Priser

Førstegangssamtale

Konsultasjonstime

500 NOK

Enkelttimer

1050 NOK

Kurs 5 timer

5000 NOK

Kurs 10 timer

8000 NOK