Priser

Førstegangssamtale

Presentasjonstime - 30 minutter

500 NOK

Enkelttimer (60 minutter)

1050 NOK

Kurs 5 timer

5000 NOK

Kurs 10 timer

8000 NOK